Câu chuyện thẩm mỹ

Quay về <

Câu chuyện PTTM của Jung Son Mi


Câu chuyện PTTM của Jung Son Mi

Thông tin cá nhân

Jung Son Mi

Phẫu thuật: thẩm mỹ xương hàm mặt ( hạ gò má + gọt hàm + gọt cằm ), độn trán, mở rộng mắt trước

Hình ảnh trước và
sau phẫu thuật

Thực hiện

Cô ấy đã thực hiện thẫm mỹ xương hàm mặt ( hạ gò má + gọt hàm + gọt cằm ), độn trán, mở rộng mắt trước